Geen gedoe op de werkvloer

Welke problemen heb ik eerder opgelost? Een greep daaruit:

Adviezen over en hulp bij:

Het opstellen van verschillende overeenkomsten, zoals het opstellen van arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglementen, managementovereenkomsten, oproepcontracten. Verschillende bedingen, zoals het concurrentiebeding, proeftijdbeding. Toepassen en uitvoeren van een juist verzuim- en arbobeleid.

Adviezen, onderhandelen en procederen over:

Ontslag, ontslag op staande voet, beëindiging arbeidsovereenkomst via kantonrechter of via UWV.

Zieke werknemers, re-integratieverplichtingen.

Opstellen van een arbeidsovereenkomst

Waar moet je bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst allemaal aan denken? Er staan vele modellen op het internet. Waarom moet je die niet zo maar overnemen?
Wat is eigenlijk een arbeidsreglement?
En hoe zit het ook al weer met de ketenregeling: hoe vaak mag je een arbeidsovereenkomst verlengen? Die regels zijn toch weer veranderd?
Op dit soort vragen, en ook andere, heb ik geadviseerd.

Inzet van zzp-ers en managementcontracten

De wet DBA heeft vergaande consequenties. Als je de regels niet goed toepast, krijg je te maken met de belastingdienst, die jouw opdrachtrelatie kwalificeert als een arbeidsovereenkomst: met alle gevolgen van dien: alsnog afdragen van premies en loonbelasting. Als het tegen zit ook naheffingsaanslagen en boetes. Ook adviseer ik over managementovereenkomsten, in lijn met de modelovereenkomst van de belastingdienst.

Corona

Corona brengt veel uitdagingen met zich mee, voor iedereen, werknemers en werkgevers. Zij krijgen te maken met omzetverlies, hebben minder werk aan te bieden en moeten het werk zo inrichten dat hun werknemers thuis kunnen werken. Dat brengt vragen en onzekerheden met zich mee. Ik heb al menig werkgever hierover geadviseerd en ik volg de jurisprudentie nauwlettend.

Ontslag wegens economische redenen

In het verlengde hiervan: wat als het economisch niet meer zo goed gaat met je bedrijf. Als je wilt inkrimpen. Een dure werknemer ontslaan, hoe pak je dat aan? Of een ingrijpende reorganisatie? Ik heb menig werkgever hierin geadviseerd.

Ontslag wegens disfunctioneren of een verstoorde relatie

Wat als je medewerker niet goed functioneert? En er is ook nog sprake van een verstoorde arbeidsrelatie. Kantonrechters willen er tegenwoordig toch niet meer zo makkelijk aan, aan een ontslag? Hoe bouw je eigenlijk een dossier op, waar een kantonrechter iets mee kan? Vele vragen, waar ik antwoord op kan geven.

Vaststellingsovereenkomst

Gelukkig, je komt er met je medewerker uit: een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Je wilt dat vastleggen. Weet je waar je allemaal aan denken bij een vaststellingsovereenkomst? Laat je vaststellingsovereenkomst opstellen door een arbeidsrechtdeskundige.

Fraude en integriteit

Je wordt als werkgever geconfronteerd met een leidinggevende die seksueel intimiderend gedrag heeft vertoond op de werkvloer. Of er is door een werknemer gefraudeerd. Ik heb verschillende werkgevers geadviseerd over het zorgvuldig onderzoek dat moet volgen: het toepassen van hoor en wederhoor, verslaglegging daarvan, schorsing en het bewaken van de integriteit op de werkvloer.

Zieke werknemer

Een heel gedoe, die zieke medewerker, die gewoon niet wil mee werken aan de re-integratie verplichtingen. Riskeer jij nu boetes, of een langere loondoorbetalingsverplichting?
En mag je die zieke werknemer na 2 jaar ontslaan? Hoe gaat dat in zijn werk? Ook met dit soort vragen kun je bij mij terecht.

Myriam's Update

Regelmatig een nieuwsbrief in je mailbox. De laatste ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht, tips, af en toe een opvallend, grappig of bijzonder verhaal, altijd interessante feiten.

Meld je hier aan.