Dezelfde vraag, maar dan voor sollicitanten: mag een werkgever op het LinkedIn profiel van een sollicitant kijken? Of zijn Instagram?

Privacywetgeving

Het screenen van een sollicitant en het volgen van werknemer valt onder de privacywetgeving (de AVG). Immers, dit valt onder het begrip: “het verwerken van persoonsgegevens”.

Ook al is de informatie op het internet openbaar, en ook al heeft de sollicitant of werknemer dit zelf geplaatst: het is privé informatie. Een (aanstaande) werkgever mag daar niet zomaar in kijken.

– Zowel voor het screenen van een sollicitant als het volgen van een werknemer geldt dat de werkgever daar een goede reden voor moet hebben: het gerechtvaardigd belang.

Dat belang moet zwaarder wegen dan het belang van de werknemer op zijn recht op privacy.

– Ook mag een werkgever de social media pas checken, als hij niet op een andere, minder ingrijpende manier de informatie kan achterhalen.

– Het onderzoek moet noodzakelijk zijn voor het doel.

– En een werkgever moet een sollicitant werknemer vooraf informeren dat hij de social media gaat controleren.

Gerechtvaardigd belang

Een werkgever kan een vermoeden hebben dat de (vergaande) ideeën van een werknemer indruisen tegen iets waar het bedrijf zich juist mee bezig houdt. Denk aan een instelling waar demente personen worden verzorgd. Een werkgever kan er bezwaar tegen hebben dat een werknemer zich in sociale media expliciet uitlaat over bijvoorbeeld het nut van medisch ingrijpen bij oudere demente personen. Of een werknemer die anti-vaccinaties is, als de werknemer werkt als doktersassistente.

Maar ook bij functies met een groot maatschappelijk belang, of functies waarin de medewerker veel in contact komt met het publiek, kan een werkgever er belang bij hebben dat een werknemer zich niet expliciet uit op social media.

In dit soort gevallen kan het belang van een werkgever om een werknemer te volgen op social media zwaarder wegen dan het privacybelang van de werknemer.

Dit geldt natuurlijk ook voor sollicitanten.

Minder ingrijpende manier dan de check op social media

Is er niet een ander, minder ingrijpende manier om informatie te verkrijgen? Kan een werkgever niet met het opvragen van referenties de informatie over zijn sollicitant verkrijgen?

Noodzakelijk voor het doel

Een werkgever mag, als hij besloten heeft over te gaan tot de controle via social media, alleen maar die informatie bekijken/gebruiken die voor hem aanleiding was het onderzoek te starten.

Als een werkgever bij de social media check op andere informatie stuit, waar hij eigenlijk ook niet zo blij mee is, dan mag hij die informatie niet gebruiken. Als een werkgever stuit op strafbare feiten, ligt dat natuurlijk weer anders.

Vooraf informeren

Een werkgever moet een werknemer van te voren waarschuwen, bijvoorbeeld via een social-media beleid, dat hij de social media van zijn werknemer kan controleren, en ook wanneer hij dat in welk specifiek geval hij dat gaat doen.

Mag een werknemer zich eigenlijk kritisch of negatief uiten over zijn werkgever via social media?

Je kunt je voorstellen dat een werkgever daar niet blij mee zal zijn. Een werknemer mag dat dan ook niet zomaar doen.

Om daarover misverstanden te voorkomen, kan een werkgever maar beter een social-media code opstellen, waarin hij beschrijft wat hij verwacht van de werknemer op social media en hoe hij zich daar uit (over de werkgever).

Het is ook aan te raden dat een werkgever een sollicitatie-richtlijn opstelt. Hierin kan worden opgenomen dat bij sollicitaties voor bepaalde functies met een groot maatschappelijk belang of veel contact met het publiek de controle van de social media onderdeel is van de screening van de sollicitant.

Als een werkgever dat dan ook in de vacature vermeldt, heeft hij voldaan aan zijn plicht tot het vooraf melden.

Als er geen aanleiding is om de social media van een medewerker te bekijken, dan mag het niet. Denk aan een sollicitant voor een call-center functie.

Toestemming van de werknemer of van de sollicitant

Vaak vragen werkgevers toestemming van de werknemer of van de sollicitant om de social media in te mogen zien.

De toestemming is echter niet voldoende.

De privacywetgeving gaat er van uit dat de toestemming vrijwillig moet zijn gegeven. Je kunt je afvragen hoe vrijwillig de gegeven toestemming is bij een werkgever-werknemer relatie of in het geval van een sollicitatie….

Heb je hierover nader advies nodig? Als werkgever of als werknemer?

Wil je meer weten over de privacy-wetgeving op de werkvloer?

Mail of bel me vrijblijvend

myriam@supicic.nl
020 685 17 15 of 06 21 225 235.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2022 Myriam Supičić | All Right Reserved

logo-footer

Volg mij op: