Met ingang van 2 augustus 2022 gaat de Wet Betaald Ouderschapsverlof in. Als aanvulling op de verschillende verlofregelingen, die er nu al bestaan.
Door de invoering van deze nieuwe wet zal het ouderschapsverlof voor een deel (9 weken) betaald moeten worden. Tot nu toe zijn alleen maar de weken tot het ouderschapsverlof – deels- betaald, zoals het zwangerschaps- en bevallingsverlof en het geboorteverlof. Het ouderschapsverlof is nog onbetaald.

In deze blog zet ik de verschillende verlofregelingen op een rijtje.

Maar eerst: waarom een nieuwe wet betaald ouderschapsverlof?

Minister Wouter Koolmees heeft het als volgt omschreven (citaat uit een publicatie van de Rijksoverheid over de Wet Betaald Ouderschapsverlof):

“Een kind krijgen is een mooie en bijzondere gebeurtenis, maar er verandert ook veel. Samen met je partner moet je op zoek naar een nieuwe balans tussen werk en gezin. Door het ouderschapsverlof deels te betalen wordt het makkelijker om zowel een baan te hebben als meer tijd thuis te besteden. En dat is belangrijk, want in het eerste jaar maken stellen afspraken over de werk- en zorgverdeling. Door het ouderschapsverlof in het eerste jaar te betalen verkleinen we voor veel gezinnen de belemmering om ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen”.

Het betaald ouderschapsverlof voor de duur van 9 weken is dus in het leven geroepen om jonge gezinnen de mogelijkheid te geven om te wennen aan een nieuwe situatie. Ook krijgen ze de tijd om na te denken hoe ze de taakverdeling binnen het gezin willen invullen: hoe werk te combineren met de zorg voor het geboren kindje.

Verschillende verlofregelingen

Zoals ik al opmerkte, zijn er vele verlofregelingen rond de bevalling en de geboorte van een kind. Deels betaald, deels onbetaald, voor zowel de moeder als de partner van de moeder:

1. Zwangerschapsverlof  (moeder)

Een zwangere werknemer heeft recht op 4 tot 6 weken zwangerschapsverlof, voor haar bevalling. Het zwangerschapsverlof eindigt op de dag van de bevalling. Voor meerlingen geldt dat het verlof maximaal 10 weken kan duren.

  • Loondoorbetaling is 100 % en wordt gecompenseerd door het UWV.

2. Bevallingsverlof (moeder)

De bevallen werknemer heeft recht op tenminste 10 weken bevallingsverlof, vanaf de eerste dag na de bevalling. De niet gebruikte dagen van het zwangerschapsverlof mogen gebruikt worden voor dit verlof.

  • Loondoorbetaling is 100 % en wordt gecompenseerd door het UWV.

3. Calamiteitenverlof (partner)

De partner van een zwangere werknemer heeft op de dag (of de dagen) van de bevalling recht op calamiteitenverlof.

Ik vind de naam van dit verlof in het geval van een bevalling niet echt passen. De geboorte van een kindje is -in de meeste gevallen- een blijde gebeurtenis. Ik denk dat je begrijpt wat ik bedoel, toch? Maar goed, we hebben het met die naam te doen.

  • Loondoorbetaling is 100 % door de werkgever.

4. Geboorteverlof (partner)

De partner van de bevallen vrouw heeft na de geboorte recht op een week (een maal de wekelijkse arbeidsduur) geboorteverlof. Dit verlof moet binnen 4 weken na de geboorte worden opgenomen.

  •    Loondoorbetaling is 100 % door de werkgever.

5. Aanvullend geboorteverlof (partner)

Na de eerste week geboorteverlof mag de partner aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit verlof duurt maximaal 5 weken en moet binnen een half jaar na de geboorte worden opgenomen.

  • Loondoorbetaling is 70 % door het UWV.

6. Ouderschapsverlof (moeder en partner) deels betaald, deels onbetaald

In de eerste 8 levensjaren van het kind hebben beide ouders recht op ouderschapsverlof. Dus voordat het kind 8 jaar wordt: je telt vanaf 0 jaar.
Dit verlof is maximaal 26 weken (26 maal de wekelijkse arbeidsduur). Tot 2 augustus 2022 is dit verlof nog onbetaald (oude wet).

Vanaf 2 augustus 2022 zullen 9 weken van dit ouderschapsverlof betaald zijn, als ze worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kindje (nieuwe wet).

  • Loondoorbetaling: tot 2 augustus 2022: geen betaling. Vanaf 2 augustus 2022 70 % van het dagloon en dit wordt gecompenseerd door het UWV.

Dus: in totaal 26 weken ouderschapsverlof, waarvan 9 weken betaald zullen worden door de overheid, als dit verlof binnen het eerste levensjaar van het kindje wordt opgenomen. De resterende verlofweken mogen tot het achtste levensjaar worden opgenomen.

Betaald ouderschapsverlof bij adoptie

Ook bij adoptie kunnen ouders in de eerste 9 weken na de adoptie betaald ouderschapsverlof krijgen, als het geadopteerde kind jonger dan 8 jaar is.

Andere afspraken in CAO of arbeidsovereenkomst

Deze verlofregelingen zijn minimale regelingen. Er mogen tussen een werkgever en een werknemer andere afspraken gemaakt worden over de loondoorbetaling of het aantal weken van het verlof. Natuurlijk alleen maar als de afspraken gunstiger zijn voor je werknemer. Dus als het UWV 70 % vergoedt, mag jij aanvullen tot 100 %. Of meer dagen, dat mag ook altijd.

En check altijd de CAO, mocht die van toepassing zijn. In de CAO kunnen ook afwijkende bepalingen staan.

Tot slot

Dit waren de verlofregelingen rondom bevalling en geboorte op een rijtje. Ik hoop dat het zo duidelijk voor je is. Als je nog vragen hebt, bel of mail me gerust. Ik kijk graag waar ik je mee kan helpen.

Foto: Kunst en Kadootjes, Lees ook mijn pagina over de social Enterprise The Elephant Parade, een sympathiek initiatief om aandacht te vragen voor de Aziatische olifant, die met uitsterven wordt bedreigd.
Kijk ook eens bij Kunst en Kadootjes, met hun grote collectie handbeschilderde olifantjes *

*geen affiliate!

© 2022 Myriam Supičić | All Right Reserved

logo-footer

Volg mij op: