Even een update van mijn eerdere blog over het wetsvoorstel “Wet werken waar je wilt”. In dit blog legde ik uit wat het verschil was tussen de wet die nu geldt (Wet Flexibel Werken), en een wetsvoorstel (Wet Werken Waar Je Wilt). De SER heeft zich hierover gebogen, en het SER advies thuis werken is inmiddels gepubliceerd. Ofwel het SER advies hybride werken.

Hybride werken is natuurlijk niets nieuws meer, maar door de coronapandemie is deze manier van werken in een stroomversnelling geraakt. En daar moet de wetgeving op worden aangepast.

Wetsvoorstel “Werken waar je wilt”

In dit wetsvoorstel mogen werknemers aan hun werkgever een voorstel doen om thuis te werken. En “thuis” kan zijn binnen de hele Europese Unie. Dus ook in Spanje, Bulgarije of noem maar op.

Als werkgever mag je het verzoek alleen maar afwijzen als je daar zwaarwegende bezwaren tegen aan kunt voeren. En, zoals ik al schreef in mijn blog: dit is vaak lastig.

Twee voorbeelden.

Stel, je hebt drie werknemers in dienst, die in team verband met elkaar samenwerken

Een ervan wil drie van de vier dagen per week thuis werken. Met wat kunst en vliegwerk kan het technisch en digitaal wel geregeld worden, maar toch.

De onderlinge dynamiek van het team zal anders worden. De interactie en de onderlinge samenhang. Je vermoedt dat de andere collega’s het niet prettig vinden. En misschien willen die dan ook thuis gaan werken. Wat gebeurt er dan met de teamspirit binnen jouw bedrijf?

Je ziet dat niet zitten. Maar is dat voldoende zwaarwegend, om dit verzoek af te wijzen?

Of jouw werknemer heeft samen met zijn vrouw een huis in Spanje gekocht

Zijn vrouw wil in dat huis een Bed & Breakfast gaan runnen. Je hebt foto’s van het huis gezien, en daar moet nog wel heel veel aan gebeuren. Ook van de facebook pagina van zijn vrouw word je niet heel vrolijk….

Je werknemer kondigt aan dat zij naar Spanje gaan verhuizen, om de dromen van zijn vrouw waar te maken. Hij vindt dat hij vanuit Spanje prima zijn werk kan doen.

Jij ziet dat niet zitten. Je hebt het vermoeden dat je werknemer in jouw tijd allerlei hand en span diensten voor zijn vrouw gaat verrichten. Je hebt genoeg drama verhalen op televisie gezien in het programma “Ik vertrek”. Het runnen van een Bed & Breakfast in het buitenland valt vaak erg tegen. Ook arbo-technisch bezien, zijn er bezwaren: hoe wordt zijn werkplek ingericht? Hoe zorg je dat zijn werkplek ergonomisch verantwoord is?

En je wilt hem gewoon in Nederland aan kunnen sturen, en niet via een of twee keer per week met hem videobellen.

Technisch en digitaal gezien kan het wel geregeld worden. Dat is niet het bezwaar. Maar, is dat “niet zien zitten” een voldoende zwaar bedrijfsbelang?

Je voelt al aan dat dit soms niet eenvoudig is om hard te maken dat er zwaarwegende bedrijfsbelangen spelen als jouw werknemer er op staat vanuit Spanje te gaan werken.

Ja, tenzij…..

Zoals ik mijn eerdere blog al schreef: het wetsvoorstel gaat uit van :

“ja, tenzij…..” Je moet toestemming geven, tenzij het echt te bezwaarlijk is voor je bedrijfsvoering.

Je werknemer krijgt dus met dit wetsvoorstel wel heel veel zeggenschap over waar hij wil werken

In mijn ogen is het moeilijk om zo in het algemeen te bepalen of het gewenst is dat een werknemer thuis werkt. En helemaal als een werknemer vanuit zijn huis in het buitenland zou willen gaan werken. En dat is wat het wetsvoorstel wil: in het algemeen geoorloofd, tenzij een werkgever kan aangeven dat zijn bedrijfsbelangen zich daartegen verzetten.

Ik vind dat te kort door de bocht. Het is echt afhankelijk van de omstandigheden: het soort werk, de persoonlijke omstandigheden van je werknemer, van jou, de samenwerking binnen de teams, financiële lasten, organisatorische zaken en ga zo maar door.

Het SER advies thuis werken

De SER erkent dat in zijn advies.

De SER adviseert om de werknemers (meer) zeggenschap te geven, maar tegelijk ook de werkgever voldoende ruimte te geven voor maatwerk. De SER adviseert de werkgever en werknemer te stimuleren hierover met elkaar in gesprek te gaan, in plaats van een algemene wet.

En dat overleg, dat met elkaar in gesprek gaan, gebeurt volgens de SER door het verzoek van de werknemer te laten toetsen op de redelijkheid en billijkheid. Dus als een werknemer verzoekt om thuis te mogen werken, moeten de werkgever en werknemer met elkaar om de tafel, en alle belangen afwegen.

Het SER advies thuis werken gaat dus minder ver dan het wetsvoorstel “Wet werken waar je wilt”. Wat de zeggenschap van de werknemer betreft.

En dat is in mijn visie terecht

Hybride werken zal, hoe dan ook, in onze maatschappij een structureel karakter krijgen. Daar mag en kan niemand zijn ogen voor sluiten. Ik ben van mening dat dit iets is waar werkgever en werknemer samen uit moeten zien te komen. En daarom kan ik mij vinden in het advies van de SER: het toetsen van het verzoek op redelijkheid en billijkheid.

Wat vind jij?

Ik ben benieuwd wat jij, werkgever of werknemer, van het SER advies thuis werken vindt. Laat je het me weten in een reactie, of een DM?

Tot slot:

Heb je naar aanleiding van dit blogbericht nog vragen? Of wil je dat ik eens met je meekijk als je werknemer een verzoek tot aanpassing doet voor de werktijden, werkduur of werkplaats? Of heb je juist als werknemer vragen over dit onderwerp?

Bel of mail me, ik kijk graag wat ik voor je kan doen.

Foto: Kunst en Kadootjes
Lees ook mijn pagina over de social enterprise “The Elephant Parade”, een sympathiek initiatief om aandacht te vragen voor de Aziatische Olifant die met uitsterven wordt bedreigd.
Kunsthandel annex Lijstenmakerij in Gorinchem heeft een grote collectie van met de hand beschilderde olifantjes. *

* geen affiliate!

© 2022 Myriam Supičić | All Right Reserved

logo-footer

Volg mij op: