Het overkwam Patricia, directeur van een  reclamebureau. Haar langstzittende werknemer Carolien (en al vele jaren haar rechterhand) is een maand of twee geleden opgestapt. Wat op zich al een klap was.

Eigen reclamebureau gestart. Op nog geen kilometer afstand.

De klap werd compleet toen vorige week haar andere werknemer, Rita, haar kwam vertellen dat ze er ook mee zou stoppen. Ze deed tijdens dat gesprek wat vaag en ontwijkend over wat ze ging doen. Bij Patricia gingen meteen alarmbellen rinkelen. Een telefoontje verder, en het was duidelijk dat Carolien Rita in dienst had genomen.

Oneerlijke concurrentie

Ik ontmoette Patricia bij een wederzijdse vriendin, en ze vertelde me dit verhaal. Carolien had Rita ook nog eens actief benaderd om voor haar te komen werken.

Kon ze hier nog iets aan doen? Bijvoorbeeld een boete wegens onrechtmatig gedrag, zowel voor Carolien als voor Rita? Dit was toch oneerlijke concurrentie? Ze leed toch schade?

Drie onderwerpen

Patricia sneed drie onderwerpen in een keer aan. Het concurrentiebeding, het anti-ronselbeding en de boetes. Ik zal de onderwerpen in drie opvolgende blogs met je bespreken.

  • In deze blog leg ik je uit of Patricia iets tegen de actie van Carolien kan doen of had kunnen doen, en zo ja, wat. Zoals de titel van deze blog al aangeeft: het anti-ronselbeding of aftroggelbeding.
  • Maar ze had ook een concurrentiebeding en relatiebeding kunnen afspreken met Carolien. In mijn tweede blog over het concurrentiebeding en relatiebeding zal ik je daar alles over vertellen.
  • Ook zal ik je in die blog uitleggen dat Patricia door middel van het opstellen van een concurrentiebeding ook iets tegen de actie van Rita had kunnen doen.
  • En in mijn derde blog neem ik je mee in de wereld van de boetebedingen, die vaak de voorkeur genieten dan de schade te vorderen.

Had Patricia een anti-ronselbeding of aftroggelbeding kunnen opnemen in de arbeidsovereenkomst?

Ja, dat had gekund.

Zo’n beding sluit je, voordat je de arbeidsrelatie aangaat, om te voorkomen dat je werknemers worden weggekaapt door je ex-werknemer. En je doet dat schriftelijk.

Dat wegkapen komt in de praktijk regelmatig voor. Vooral als werknemers voor zich zelf beginnen, is het een veel voorkomende tactiek om, naast wellicht bedrijfsgeheimen of bedrijfsprocessen, ook werknemers mee te nemen.

Denk er bij het aannemen van personeel over na, of dit voor jou een risico zou kunnen vormen. Als dat zo is, spreek met je werknemer af dat je dit niet wilt. Nogmaals, vooraf en schriftelijk. Een anti-ronselbeding.

Patricia kan in dit geval, nu achteraf, niets meer doen. Behalve als Carolien zich onrechtmatig jegens Patricia gedraagt: maar dat zie ik niet zo snel. We leven in een vrij land met concurrentiemogelijkheden.

Het anti-ronselbeding of aftroggelbeding

Is niet wettelijk geregeld, zoals het concurrentiebeding.

Je verbiedt je werknemer om tijdens en na het dienstverband die activiteiten te verrichten die er op gericht zijn om de andere werknemers weg te trekken of de andere werknemers er toe te bewegen bij hem (of bij een ander) in dienst te treden.

Maar let op!

Zodra je werknemer (te veel) beperkt wordt, gelden de zwaardere regels uit artikel 7:653 BW, die ook gelden voor een concurrentiebeding. Als bijvoorbeeld je functie juist bestaat uit het werven van personeel, is de kans groot dat het anti-ronselbeding wordt gezien als een concurrentiebeding. Je wordt beperkt in het verrichten van je werk.

Zo oordeelde ook het Hof Den Bosch in een uitspraak over een recruiter. Het Hof zag het anti-ronselbeding als een concurrentiebeding. En omdat het was opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, zonder toelichting, kon het niet in stand blijven (een van de zwaardere regels).

Ik leg in mijn volgende blog (deel 2) alles wat je wilt weten over het concurrentiebeding uit.

Anti-ronselbeding in strijd met de grondrechten?

Maar ook als het anti-ronselbeding in dat opzicht niet te beperkend is voor de werknemer, moet je goed nadenken of het beding niet in strijd is met bepaalde grondrechten. Zoals de vrijheid van meningsuiting, het recht op verplaatsing en het recht op privacy.

Het mag een ex-werknemer -in het algemeen- niet verboden worden om jouw werknemers te zien, te begroeten en een praatje te maken. Je mag je ex-werknemer ook niet verbieden naar een beurs, een event of een netwerkborrel te gaan. Hij zal daar vrijelijk zijn mening mogen uiten, ook jegens jouw werknemers, en zijn recht op privacy moet daarbij gerespecteerd worden.

Bescherming personeelsbestand

Het anti-ronselbeding is een geschikt middel om jouw personeelsbestand te beschermen en te behouden. Maar je moet goed nadenken of je, met het anti-ronselbeding, je werknemer niet te veel beknot in zijn vrijheid, in verhouding tot jou te beschermen bedrijfsbelang.

Het beding mag niet te algemeen geformuleerd worden.

De kantonrechter in Utrecht gaf als oplossing dat een werkgever die bescherming ook kan inroepen als hij met zijn werknemers afspreekt dat zij geen oud-collega’s benaderen om hen actief te bewegen de werkgever te verlaten.

Dus: verbied je werknemers om doelgerichte acties te verrichten om personeel af te troggelen! Maar verbied niet om vrijelijk te spreken, of om naar een beurs of iets anders toe te gaan waar hij jouw werknemers kan ontmoeten. Als je dat verbiedt, beknot je je ex-werknemer te veel in zijn grondrechtelijke vrijheden.

Welk advies gaf ik Patricia?

– Denk na of je een bedrijfsbelang te beschermen hebt;
– Denk na wat je wilt doen om het bedrijfsbelang te beschermen: concurrentiebeding, relatiebeding, anti-ronselbeding, geheimhoudingsbeding?
– Denk na of je je door dat bedrijfsbelang te beschermen je werknemers niet te veel beknot in hun vrijheden;
– Spreek een anti-ronselbeding schriftelijk af;
– Voordat je de arbeidsrelatie aangaat;
– Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Lees ook mijn blog over het concurrentiebeding;

– En neem een boetebeding op. Lees ook mijn blog over het boetebeding (deel 3).

Tot slot:

Als je van mening bent dat jij een belang hebt om je personeelsbestand te beschermen en te behouden, en hier vragen over hebt, aarzel niet om mij te bellen of te mailen. Ik bekijk graag -vrijblijvend- of ik je kan helpen.

Foto: Kunst en Kadootjes
Lees ook mijn pagina over de social enterprise “The Elephant Parade”, een sympathiek initiatief om aandacht te vragen voor de Aziatische Olifant die met uitsterven wordt bedreigd.
Kunsthandel annex Lijstenmakerij in Gorinchem heeft een grote collectie van met de hand beschilderde olifantjes. *

* geen affiliate!

© 2022 Myriam Supičić | All Right Reserved

logo-footer

Volg mij op: