Schoenmaker, houd je bij je leest. Laat je boekhouder niet de  ontslagprocedure bij het UWV voor je voeren: 7 tips

Een tijdje geleden had ik ’s ochtends een zitting in Leeuwarden. Ik ging met de trein. Zo kon ik nog wat werken (ik reisde eerste klas, lekker rustig) en ik zou geen last hebben van eventuele files. In de stilte-coupe zaten twee vrouwen met elkaar te praten. Ondanks het bordje “stilte, stttt!”

Ik luisterde mee, omdat ik het interessant vond: het ging om een mislukte ontslagprocedure bij het UWV.

Wat is er gebeurd?

De ene vrouw, Petra, had een eigen bedrijf met twee medewerkers, en het ging niet zo goed met haar bedrijf. Een winkel in een sjieke winkelstraat in Amsterdam, waar ze thee en thee servies verkocht.

Ze wilde een van haar medewerkers ontslaan, op bedrijfseconomische gronden. Haar boekhouder zou wel de ontslagprocedure bij het UWV voor haar voeren. Hij had haar uitgelegd welke medewerker ze via het afspiegelingsbeginsel mocht ontslaan. En hij had de ontslagaanvraag bij het UWV voorbereid. De aanvraag lag klaar.

En toen?

Op verzoek van de boekhouder, had Petra haar voornemen tot ontslag, met de betrokken medewerker besproken. Om te bezien of er onderling een regeling getroffen zou kunnen worden.

Je raadt het misschien al: de medewerker heeft zich dezelfde dag ziek gemeld. En de boekhouder heeft de ontslagaanvraag diezelfde dag ingediend.

Ontslag in strijd met het opzegverbod “ziekte”

Tijdens ziekte mag je geen ontslagaanvraag indienen bij het UWV. De zieke werknemer wordt beschermd: er was in dit geval strijd met het ontslagverbod.

Foutje van de boekhouder. Een duur grapje. Dat had voorkomen kunnen worden. Timing is belangrijk

Vandaar dat ik deze blog begon met “Schoenmaker, hou je bij je leest”. Een boekhouder kan prima je ontslagaanvraag onderbouwen met financiële stukken onderbouwen. Dat is zijn vakgebied. Maar laat je boekhouder zich niet bemoeien met de juridische aspecten van het ontslag. Dat is niet zijn expertise.

Hieronder leg ik je beknopt uit hoe een ontslagprocedure bij het UWV in zijn werk gaat. Je kunt een ontslagaanvraag bij het UWV doen als je een werknemer wilt ontslaan die langer dan 2 jaar ziek is. Of wegens bedrijfseconomische redenen. Om andere redenen, zoals disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie ga je naar de kantonrechter.

Ontslagprocedure bij UWV in 7 stappen

# 1. Werkgeversportaal UWV

Zorg dat je je hebt aangemeld bij het UWV, via e-Herkenning. Dit is een DigiD, maar dan voor bedrijven.

#2. Ontslagaanvraag indienen: begin met deel A, de voorlopige ontslagprocedure bij het UWV

Start een voorlopige ontslagprocedure met het indienen van deel A. En vraag tegelijkertijd 14 dagen uitstel voor het indienen van Deel B en C. Zorg er voor dat Deel B en C al zo veel mogelijk klaar zijn. 14 dagen zijn zo voorbij.

#3. Ná indiening van deel A met je medewerker om tafel

Hier vloog de boekhouder uit de bocht.

Hij had Petra geadviseerd het ontslag met de medewerker  te bespreken, en een regeling proberen te treffen. Hij had deel A, B en C klaar staan voor indiening. Als er geen regeling getroffen kon worden, zou hij direct gaan indienen.

Niet doen dus. Je wacht altijd tot de volgende dag (ook al heb je aanvraag elektronisch ingediend). Als de werknemer zich dan ziekmeldt, kan de aanvraag toch in behandeling worden genomen. Zo voorkom je dat de medewerker misbruik kan maken van het ontslagverbod.

#4. Komen jullie er uit? Mooi!

In dit gesprek bespreek je je voornemen om tot ontslag (wegens bedrijfseconomische redenen). En doe een voorstel om tot een onderlinge ontslagregeling te komen: een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Bereid dit gesprek goed voor, zowel inhoudelijk, als qua toonzetting.

De ontslagprocedure bij het UWV kan worden ingetrokken. Wellicht kun je er mee wachten totdat de 14 dagen bedenktijd, die je in de vaststellingsovereenkomst moet opnemen, is verstreken.

#5. Komen jullie er niet uit? De ontslagprocedure bij het UWV loopt door

Je dient Deel B en C tijdig in. Vervolgens krijgt je werknemer 14 dagen om zijn schriftelijke verweer in te dienen. Soms komt er een tweede schriftelijke ronde. Een mondelinge toelichting komt er bijna nooit. Lees op de site van UWV hoe je de formulieren kunt invullen, en welke bijlagen je mee moet sturen.

#6. Succesvol ontslagprocedure bij het UWV doorlopen: je hebt toestemming om op te zeggen

Dan mag je de arbeidsovereenkomst opzeggen, waarbij je rekening houdt met de opzegtermijn. Je mag de doorlooptijd van de procedure bij het UWV daarvan aftrekken. Als er maar een maand opzegtermijn overblijft.

Let op: je ex werknemer kan binnen 2 maanden nadat de overeenkomst is geëindigd,  bij de kantonrechter een verzoek indienen om de overeenkomst te herstellen, of naast de transitievergoeding die je al hebt betaald een “billijke vergoeding” betalen. Maar dat kan alleen maar bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten.

#7. Het UWV verleent géén toestemming om op te zeggen

In dat geval blijft de werknemer gewoon bij je in dienst. Je kunt eventueel nog binnen 2 maanden bij de kantonrechter terecht: met een verzoek toestemming te verlenen je werknemer alsnog te ontslaan.

Je kunt pas een nieuwe aanvraag bij het UWV indienen, als er nieuwe feiten en omstandigheden zijn.

Tot slot:

Gaat het financieel niet goed in je bedrijf? Heb je een bedrijfseconomische reden voor ontslag? Je kunt de ontslagprocedure zelf voeren met bovenstaande tips. Maar wil je geen risico’s lopen?

Bel of mail mij. Ik denk graag met je mee.

 

Lees meer:

© 2022 Myriam Supičić | All Right Reserved

logo-footer

Volg mij op: