Caroline belde me. Ik ken haar nog van het schoolplein, toen onze kinderen nog klein waren. Ze heeft een coachingbureau, en een werknemer in dienst. Ze is met deze werknemer overeengekomen dat de overeenkomst zal eindigen met wederzijds goedvinden. Nu vraagt Caroline zich af welke opzegtermijn ze in acht moet nemen. In de arbeidsovereenkomst staat een termijn voor de werknemer van 2 maanden.

Over de opzegtermijn van haar als werkgever is niets opgenomen. Geldt dan voor haar automatisch de dubbele termijn van 4 maanden?

Caroline heeft het nagekeken op de site van UWV en de overheid. Ze is bang dat ze een foutje heeft gemaakt.

Ik leg uit:

Welke regels gelden er voor de opzegtermijn?

De wettelijke opzegtermijn is voor de werknemer één maand.

Voor de werkgever is deze afhankelijk van het dienstverband:

  • bij een dienstverband tot 5 jaar                                                      één maand
  • een dienstverband van 5-10 jaar                                                    twee maanden
  • bij een dienstverband van 10-15 jaar                                            drie maanden
  • ten slotte, bij een echt lang dienstverband, vanaf 15 jaar         vier maanden

Van deze regels mag worden afgeweken

  • Schriftelijk, in de arbeidsovereenkomst:

maar dan moet deze voor de werkgever altijd het dubbele zijn. En de termijn voor de werknemer mag niet langer dan 6 maanden zijn.

  • Of in de CAO:

Dan geldt niet de regel dat de termijn van de werkgever het dubbele moet zijn van de werknemer. Dat is per CAO anders. Check dus altijd de CAO.

Als een ontslagprocedure is gevoerd bij het UWV of de kantonrechter geldt dat de dagen die zijn besteed aan het voeren van de procedure van de opzegtermijn mogen worden afgetrokken. Dus dan kan er een kortere opzegtermijn in acht worden genomen. Er moet wel ten minste één maand overblijven.

Geldt dus voor Caroline de dubbele termijn van 4 maanden?

Nee, want als je afwijkt van de wettelijke opzegtermijn, dan moet dat schriftelijk gebeuren. De werknemer mag nu de bepaling vernietigen. Als de werknemer dat doet, dan geldt de opzegtermijn van een maand, ook voor Caroline.

Dus:

  • Altijd schriftelijk overeenkomen: in ieder geval als je wilt afwijken van de wettelijke.
  • Ook een opzegtermijn opnemen bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Tot slot:

Heb je vragen over dit onderwerp, of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Bel of mail mij. Ik denk graag met je mee.

Foto: Kunst en Kadootjes, Kunsthandel annex Lijstenmakerij in Gorinchem,
en lees ook eens mijn pagina over de “Social Enterprise” The Elephant Parade, een sympathiek initiatief om aandacht te vragen voor de Aziatische olifant, die met uitsterven wordt bedreigd.

© 2022 Myriam Supičić | All Right Reserved

logo-footer

Volg mij op: