Jouw klant heeft bij een online bestelling bijna altijd het recht om zich te bedenken.

Er zijn enkele uitzonderingen, in de wet opgesomd (artikel 6:230 p BW) . Ik noem er een paar:

  • bij een overeenkomst waarbij de prijs gebonden is aan schommelingen op de markten;
  • bij een overeenkomst gesloten tijdens een veiling;
  • bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten;
  • bij een overeenkomst waarbij de zaak is gemaakt op instructie van de consument;
  • bij spullen die snel bederven;
  • bij spullen die om redenen van hygiëne niet geretourneerd mogen worden;
  • in sommige gevallen bij alcoholische dranken;

14 dagen bedenktijd

Na ontvangst van een bestelling mag jouw klant binnen 14 dagen laten weten dat hij van de koop af wil. Zonder opgaaf van reden. En…. daarna heeft hij nog 14 dagen de tijd om zijn bestelling terug te sturen.

Terugbetalen van de prijs, inclusief verzendkosten

Je moet binnen 14 dagen nadat je klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, het (volledig) betaalde bedrag terug betalen.

Maar, voor wat, hoort wat: doe je dat niet, dan kan je klant pas een vordering instellen, nadat jij het product hebt ontvangen.

Vermeld ook duidelijk de voorwaarden, zoals of je wilt dat je klant de retourkosten voor zijn rekening neemt.

Formulier ontbinding

Je bent verplicht om op je website een modelformulier ontbinding te plaatsen. Op een makkelijk vindbare plek. Dus niet alleen in je algemene voorwaarden. Ik adviseer een kopje “jouw rechten”, in je menu op te nemen. Je mag je klant trouwens niet verplichten dit formulier te gebruiken: hij mag zelf bepalen hoe hij jou bericht dat hij af ziet van de koop.

ACM, handhaver, is bevoegd een boete op te leggen

Als jij dat verplichte formulier niet duidelijk op je website hebt geplaatst. Het is niet voldoende om dit formulier in je algemene voorwaarden te plaatsen.
Ook mag de ACM boetes opleggen als je andere informatie niet duidelijk op je website plaatst, zoals bijvoorbeeld: jouw naam /handelsnaam, je vestigingsadres, je emailadres, je telefoonnummer, duidelijkheid over je aanbod en de (totale) prijs.
En, de verplichte verwijzing naar het Europees platform voor geschillenbeslechting ( Online Dispute Resolution) mag ook niet ontbreken!

Meer weten?

Wil je weten of je webshop aan de wettelijke vereisten voldoet?

Bel of mail me!

Disclaimer: de -algemene- informatie in mijn blogs is afgeleid van vaak uitvoerige wetteksten en jurisprudentie. Ik doe mijn best de informatie zo duidelijk en helder mogelijk te schrijven, up to date te houden, en toegankelijk te maken voor een niet jurist. Zodat iedereen de informatie begrijpt. De informatie is niet toegespitst op een specifiek geval (jouw specifieke geval), en bevat vaak maar een onderdeel van een groter geheel. Daarom is het altijd verstandig mij om een nadere toelichting te vragen. 

© 2022 Myriam Supičić | All Right Reserved

logo-footer

Volg mij op: