Welke regels gelden voor de verkoop van alcohol in je webwinkel?

In mijn (algemene) blog over webshoprecht heb ik al iets uitgelegd over de regels die gelden voor verkoop via je website, aan consumenten. De vergaande bescherming die consumenten genieten.

Ik heb het gehad over de toezichthouder/handhaver de Autoriteit Consument en Markt (ACM), die bevoegd is je website uit de lucht te halen, je bedrijf stil te leggen, en hoge boetes op te leggen tot € 900.000,–, of bij hogere jaaromzetten, meer, tot enkele miljoenen euro’s.

Nieuwe wet: de Alcoholwet per 1 juli 2021

De overheid wil het drankgebruik (en misbruik) terugdringen. In dit blog zal ik ingaan op online verkoop van alcohol, per 1 juli 2021. De nieuwe “alcoholwet” zal de oude “drank- en horecawet” vervangen, en de regels worden strenger op leeftijdscontrole.

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) zal vanaf 1 juli 2021 belast worden met het toezicht en de handhaving op online verkoop van alcohol en ongeoorloofde prijsacties. De NVWA heeft ook vergaande bevoegdheden. Uitgangspunten voor toezicht en handhaving zijn vastgelegd in het toezichtkader en het interventiebeleid van het NVWA 

Het is goed om je nu vast voor te bereiden op de komende wetswijziging! Voor je het weet is het 1 juli 2021!

1. er komt een dubbele leeftijdscontrole

Belangrijk is dat er bij aankoop een leeftijdscontrole moet plaatsvinden. Jij moet de koper vragen een actieve handeling te verrichten: hij moet zijn leeftijd of geboortedatum opgeven.

Maar ook bij de aflevering moet er op leeftijd gecontroleerd worden. En dat moet jij duidelijk bij de aankoop vermelden.

Die tweede controle gebeurt onder jouw verantwoording. Jij moet er op toezien dat degene die jij als bezorger hebt aangewezen, dat ook doet. Dus daar moet je afspraken over maken met bijvoorbeeld Post NL, UPS, DHL, maar ook met Thuisbezorgd en de Fietskoerier.

Er wordt nog gewerkt aan een systeem, waarmee op eenvoudige wijze de leeftijd gecontroleerd kan worden. Tot die tijd moet je je eigen systeem hebben: een deugdelijke leeftijdsverificatiesysteem.

2. document “geborgde werkwijze”

Je moet beschikken over een document, waarin je aangeeft hoe jij de leeftijd controleert, of in geval van levering door een derde, laat controleren. Dit document, dat op ieder moment actueel moet zijn (dus ook bij een onverwachte controle) moet je een jaar bewaren. Je moet eens per jaar evalueren of jouw systeem waterdicht is.

3. sterke drank

Mag alleen verkocht worden door een slijter.

4. bepaalde soort prijsacties zijn verboden

Geen prijsacties van 25 % of meer! 2 halen, 1 betalen is dus verboden.  Ook grote kelder- of restantverkopen zijn vanaf 1 juli 2021 uit den boze.

5. Klopt jouw website voor online – alcohol verkoop wel?

De NVWA gaat ook daar op toezien. Vermoedelijk voldoet tussen de 80 – 90 % van de webshops niet. Ik verwijs naar mijn 9 tips in mijn  algemene blog over webshoprecht. 

Meerdere wetten

Je hebt overigens met je online alcoholverkoop met meerdere wetten te maken, en ook met meerdere toezichthouders.

Denk aan de AVG (privacywetgeving), met toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP), en de algemene consumentenregels, met toezichthouder de Autoriteit Consument en Markt. En dan natuurlijk de hier boven genoemde NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit).

Denk je ook aan:

 • de restricties over vooruit laten betalen;
 • het formulier ontbinding;
 • de verwijzing naar ODR;
 • duidelijk zijn over wat je aanbiedt: bijvoorbeeld bij het vermelden van “vanaf” prijzen;
 • mag jij dat kostbare cadeautje (“give- away”) wel aanbieden?
 • wat heb je in je algemene voorwaarden gesteld, over bijvoorbeeld het recht van ontbinding van de overeenkomst, of over de kosten van levering aan een klant in Hongarije;
 • mag je klanten uit andere landen uitsluiten?
 • je reviews moeten ook aan eisen ter bescherming van de consument voldoen;
 • bied je wijnen aan van andere aanbieders?
 • verkoop je naast zwak-alcoholische dranken ook sterke drank of etenswaren?
 • organiseer je wel eens een proeverij of wijncursus?

Meer weten? Bel of mail me!

Lees ook mijn disclaimer, waarin ik onder meer uitleg dat de informatie in mijn blogs vaak een vereenvoudigde  uitleg is van wetten en jurisprudentie. De uitleg is daarbij ook algemeen, en niet toegespitst op jouw specifieke situatie, waarbij de informatie misschien ook verouderd kan zijn. 

© 2022 Myriam Supičić | All Right Reserved

logo-footer

Volg mij op: