“Een zieke werknemer op staande voet ontslaan, dat is toch niet mogelijk?” vroeg Jan-Peter, eigenaar van een delicatessenzaak. Ik heb het  eerder over hem gehad, in mijn bericht over de loonsanctie die hij kreeg opgelegd door het UWV.  Omdat zijn werknemer, Carla, zich niet aan haar re-integratieverplichtingen had gehouden. Ik had hem uitgelegd dat hij strenger had moeten zijn naar Carla toe. Ze nam een loopje met hem, en dat werd hem niet in dank afgenomen door het UWV. Jan-Peter vroeg zich af of hij Carla dan op staande voet had kunnen of moeten ontslaan, om die loonsanctie te voorkomen.

Een zieke werknemer op staande voet ontslaan, is lastig

Als je werknemer ziek is (arbeidsongeschikt), mag je hem in principe niet ontslaan. Nog lastiger wordt het als je hem op staande voet wilt ontslaan. Er geldt een opzegverbod geldt tijdens ziekte. In principe voor 2 jaar.

In dit geval zou Jan-Peter, als Carla blijft weigeren mee te werken aan haar re-integratieverplichtingen, een grond hebben om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Via een “gewone” ontbindingsprocedure bij de kantonrechter. En dan moet je als werkgever een goed onderbouwd dossier hebben. De kantonrechter bekijkt de zaak kritisch, zeker als het gaat om een zieke werknemer.

Een zieke werknemer op staande voet ontslaan? Dan moet er ook nog sprake zijn van een dringende reden. De reden moet zo dringend zijn dat van jou als werkgever niet verwacht kan worden dat je deze werknemer nog duldt op de werkvloer.

Het enkele feit dat Carla niet meewerkt aan de re-integratieverplichtingen is niet voldoende. Je kunt pas aan een ontslag denken als Carla het echt erg bont maakt. Bijvoorbeeld als Carla bij herhaling niet aan haar re-integratieverplichtingen voldoet, en dan denk ik niet aan “slechts” twee of drie keer, maar echt wel een keer of 7, in combinatie met vele duidelijke waarschuwingen. Als Carla dan ook nog eisen zou stellen aan de re-intergratie, ja, dan zou een kantonrechter het ontslag op staande voet misschien wel goedkeuren.

Maar ook hierbij geldt, dat Jan-Peter een goed onderbouwd dossier moet hebben; een ontslag op staande voet luistert nauw. Die dringende reden is cruciaal. In mijn blog over ontslag op staande voet geef ik 7 tips.

Er zijn uitzonderingen op het opzegverbod tijdens ziekte

De eerste twee uitzonderingen besprak ik hierboven:

  • de kantonrechter kan de arbeidsovereenkomst ontbinden, als het verzoek maar niets te maken heeft met de ziekte van je werknemer. De kantonrechter kijkt zeer kritisch naar je dossier.

 

  • als je een geldige en dringende reden hebt, dan mag je een zieke werknemer op staande voet ontslaan. Als het maar niet gaat om conflicten over de ziekte, bijvoorbeeld omdat de werknemer zich niet houdt aan de re-integratieverplichtingen. Dan moet je -eerst- andere maatregelen treffen, zoals het opschorten of stopzetten van loon. En dan pas, in het uiterste geval, mag je overgaan tot het ontslag op staande voet.

Maar er zijn nog meer uitzonderingen:

  • reorganisatie. In principe mag je, ook bij een reorganisatie, geen zieke werknemers ontslaan. Maar als je verwacht dat je werknemer binnen vier weken na een beslissing van het UWV over de reorganisatie, herstelt, dan mag je hem ontslaan. Je hebt daarvoor een verklaring van de bedrijfsarts nodig.
    Let goed op: het is vaak al langer bekend onder je medewerkers dat een reorganisatie er aan zit te komen. Voorkom misbruik van het opzegverbod tijdens ziekte. Soms melden je medewerkers zich ziek, voordat jij de ontslagaanvraag bij het UWV hebt ingediend. En dan kun je hem of haar niet meer ontslaan. In mijn blog misbruik van het opzegverbod tijdens ziekte leg ik uit hoe je dit kunt voorkomen.

 

  • je werknemer kan instemmen met het ontslag. Het ontslag kan dan geregeld worden met een vaststellingsovereenkomst. Dit kan overigens wel een risico zijn voor de werknemer. In mijn blog instemmen met ontslag tijdens ziekte lees je hier meer over.

 

  • tijdens de proeftijd mag je een zieke werknemer onder voorwaarden opzeggen. Dit kan een risico zijn voor de werkgever, in verband met misbruik van recht. In mijn blog proeftijdontslag heb ik meer hierover geschreven.

Tot slot:

Heb je nog vragen over een zieke werknemer op staande voet ontslaan? Of over zieke werknemers? Of heb je andere vragen op het gebied van arbeidsrecht?

Bel of mail me. Ik kijk graag of ik je verder kan helpen.

 

Foto: Kunst en Kadootjes, Kunsthandel annex Lijstenmakerij te Gorinchem,
en lees ook eens mijn pagina over de “Social Enterprise” The Elephant Parade, een sympathiek initiatief om aandacht te vragen voor de Aziatische olifant, die met uitsterven wordt bedreigd.

 

© 2022 Myriam Supičić | All Right Reserved

logo-footer

Volg mij op: