Jan-Peter, eigenaar van een delicatessenwinkel belde me : “Mijn werknemer is twee jaar ziek. Ik dacht dat ik kon stoppen met het doorbetalen van het loon. Nu heb ik een loonsanctie door UWV opgelegd gekregen. Ik moet nog een jaar extra betalen, in totaal dus 3 jaar.”

Jan-Peter heeft al jaren een aantal leuke en enthousiaste medewerkers in dienst. Ik heb de winkel bij toeval kort geleden ontdekt. Ik kom er graag.

Vijf jaar geleden heeft Jan-Peter een vrouw aangenomen, die minder goed in het team lag. Carla. Van begin af aan waren er strubbelingen. Ze was ook vaak afwezig; dan weer een griepje, dan weer oververmoeid, of hoofdpijn, er was altijd wat.

Tot Carla twee jaar geleden met een burn out -achtige klachten thuis kwam te zitten

Jan-Peter had niet echt tijd, en ook geen geduld om zich intensief met Carla bezig te houden. Hij had het druk genoeg met de zaak. Carla stond onder controle van de bedrijfsarts. Maar ze liep de kantjes er van af. Afspraken die ze maakten, bijvoorbeeld over het opbouwen van haar werkzaamheden, kwam ze niet na. Dan voelde Carla zich toch weer te depressief, en dan kwam ze gewoon niet opdagen. Als hij haar belde, nam ze niet op. Doodmoe werd Jan-Peter er van.

Maar, twee jaar ziekte zaten er bijna op

De bedrijfsarts bleef ook vaag, vond Jan-Peter. Carla werd iedere keer weer opgeroepen door de bedrijfsarts, wat Jan-Peter ook weer extra geld kostte. Maar: Jan-Peter zag licht aan het eind van de tunnel: de twee jaren waren bijna voorbij. Dat betekende dat hij mag stoppen met het doorbetalen van het loon van zijn zieke werknemer. En haar ook ontslaan.

Toen Jan-Peter er achter kwam dat ik advocaat ben, gespecialiseerd op het arbeidsrecht voor ondernemers, vertelde hij mij dat hij opgelucht was dat aan dit hoofdstuk een einde was gekomen: de twee jaarsperiode zou binnen een paar weken voltooid zijn. Hij ging er zelf ook een beetje aan onderdoor. Hij vertelde me dat hij blij zou zijn als hij dat ontslagbriefje eindelijk zou kunnen schrijven.

Ontslagbriefje? Ik moest hem helaas uit die droom helpen. Bij het ontslag van een zieke werknemer, komt meer kijken, dan alleen maar het schrijven van een ontslagbriefje. Eerst moet door het UWV vastgesteld worden dat ook jij je als werkgever goed aan alle re-integratieverplichtingen hebt gehouden. Kort gezegd houdt dit in dat je als werkgever alles er aan hebt gedaan om je werknemer aan het werk te krijgen. Lees hier meer over in mijn bericht over het ontslag van je zieke werknemer na twee jaar.

 

Helaas. Een loonsanctie door het UWV

Tot hij mij twee weken later belde: vol ongeloof. Het UWV had geschreven dat hij zich niet aan de re-integratieverplichtingen had gehouden. “Ik? Hoezo ik? Carla heeft zich er niet aan gehouden, niet ik! En nu moet ik een jaar doorbetalen.” Jan-Peter kreeg de maximale loonsanctie van een jaar opgelegd.

Ik vroeg hem de volgende dag bij mij op kantoor te komen, en het dossier mee te nemen. Als snel begreep ik wat er loos was. Jan-Peter heeft Carla niet voldoende achter haar broek gezeten tijdens haar ziekteperiode. Jan-Peter had Carla veel meer moeten aansporen zich aan haar re-integratieverplichtingen te houden. Dat betekent: Jan-Peter had er boven op moeten zitten. Hij had maatregelen moeten treffen zoals het opschorten van haar salaris, of dreigen met ontslag.

Ik schreef al eerder hierover in mijn bericht met daarin opgenomen een schematisch overzicht, over die twee jaar ziekte van je werknemer. Van dag 1 tot week 104. Hoe jij daar als werkgever in moet handelen.

 

Mijn advies voor Jan-Peter: strenger zijn voor zijn zieke medewerker; zo voorkom je een loonsanctie door het UWV

We hebben bezwaar gemaakt tegen de opgelegde loonsanctie bij het UWV. Ik heb alle stukken bij elkaar gezocht, waarmee ik kon aantonen dat Jan-Peter wel degelijk regelmatig had gebeld en had gemaild.
Ik heb Carla aangeschreven en haar verzocht zich aan de re-integratieverplichtingen te houden. Toen zij zich daarna weer ziek meldde (wat we wel verwachtten), hebben we dat (gesteund door de bedrijfsarts) niet geaccepteerd. We hebben gedreigd met het opschorten van het salaris, als ze niet op zou komen dagen.

Carla vraagt een second opinion aan bij een andere bedrijfsarts

Carla heeft een second opinion aangevraagd: deze arts was het eens met de bedrijfsarts van Jan-Peter. Toen Carla weer niet kwam opdagen, hadden we een grond om een ontslagprocedure op te starten. Zo ver is het niet gekomen: Carla heeft zelf haar ontslag genomen. Dit heeft Jan-Peter 4 maanden extra salaris gekost.

Je kunt om verschillende redenen een loonsanctie door het UWV krijgen:

  • Als het re-integratieverslag (RIV) niet compleet is of als de WIA-aanvraag onvolledig of te laat is gedaan;
  • Als er inhoudelijk niet genoeg is gedaan aan de re-integratie van de zieke werknemer;
  • Als je te snel of ten onrechte de conclusie trekt dat de werknemer niet meer kan werken bij jouw bedrijf (eerste spoor), maar alleen nog bij een andere werkgever (tweede spoor);
  • Als je bedrijfsarts medisch gezien geen mogelijkheden meer ziet voor re-integratie, maar de verzekeringsarts van het UWV daar anders over denkt;
  • Als je de zieke werknemer niet genoeg aanspoort om mee te werken aan zijn re-integratie.

Van jou als werkgever wordt verwacht dat je er boven op zit, ook bij een onwillige werknemer, die zich niet vrijwillig wil houden aan de re-integratieverplichtingen. Laat jij dat een beetje op zijn beloop, of heb je geen compleet dossier, dan kun je een probleem met het UWV verwachten. Je moet alles op alles zetten om de werknemer weer aan het werk te krijgen, als dat mogelijk is.

Onwillige werknemer

Je bent verplicht om als een werknemer niet meewerkt, maatregelen te nemen, zoals het opschorten of stopzetten van het salaris. Het is jouw verantwoordelijkheid. Jij moet er voor zorgen dat je werknemer meewerkt.

Loonsanctie verkorten of opheffen

Als je die loonsanctie van het UWV opgelegd hebt gekregen, dan is er in vele gevallen wel een mogelijkheid om de tekortkomingen in het dossier te herstellen. Bijvoorbeeld als je alsnog aan de eisen van het UWV gaat voldoen.

Bij een niet volledig ingeleverd re-integratiedossier mag je de ontbrekende onderdelen alsnog aanleveren. Je kunt een verkortingsverzoek indienen via het werkgeversportaal van het UWV. Als je daarmee alsnog voldoet aan de eisen wordt de loonsanctie verkort of opgeheven. De WIA-aanvraag kan vanaf dat moment weer in behandeling worden genomen.

Het loon dat je in de tussentijd hebt betaald, krijg je niet vergoed.

Geen ontslag

Heb je een loonsanctie opgelegd gekregen? Dan mag je de zieke werknemer na twee jaar ziekte nog niet ontslaan. Het opzegverbod bij ziekte loopt door tijdens de opgelegde periode.

Voorkom een loonsanctie door het UWV

  1. Volg de wettelijke regels: zorg dat je als werkgever voldoet aan de stappen in de Wet verbetering Poortwachter. Dan weet je precies wat er moet gebeuren bij verzuim en re-integratie. Maak op basis daarvan een verzuimprotocol voor je eigen bedrijf. Dan weten je werknemers ook wat de regels zijn bij verzuim.
  2. Laat je bijstaan door experts: schakel de juiste hulp in bij verzuimbegeleiding. Vraag je arbodienst om advies, maar wees kritisch. Wijs een casemanager aan, die controleert of de afspraken worden nagekomen. Dat kan intern zijn, maar ook extern.
  3. Behoud de regie: als werkgever blijf je eindverantwoordelijk voor de re-integratie van je werknemer. Kijk kritisch naar het oordeel van de bedrijfsarts. Stel gerichte vragen aan de bedrijfsarts als er onduidelijkheden zijn over het advies. Vraag bij twijfel een deskundigenoordeel aan bij het UWV.
  4. Maak bezwaar bij onjuiste loonsanctie: is een loonsanctie volgens jou onterecht? Dan kun je binnen zes weken bezwaar aantekenen bij het UWV. Het is verstandig om een advocaat in te schakelen die meekijkt naar de slagingskans en je kan helpen om een goed bezwaar in te dienen.

 

Tot slot:

Heb je vragen over je zieke werknemer? Wil je eens sparren of het re-integratietraject wel goed verloopt?
Heb je andere vragen op het gebied van arbeidsrecht?

Bel of mail me! Ik kijk graag of ik je van dienst kan zijn.

 

Foto: Kunst en Kadootjes, Kunsthandel annex Lijstenmakerij in Gorinchem,
en lees ook eens mijn pagina over de “Social Enterprise” The Elephant Parade, een sympathiek initiatief om aandacht te vragen voor de Aziatische olifant, die met uitsterven wordt bedreigd.

 

 

 

 

© 2022 Myriam Supičić | All Right Reserved

logo-footer

Volg mij op: