Het komt voor dat een werkgever een ziekmelding van zijn werknemer niet accepteert, omdat hij weet of vermoedt dat er iets anders aan de hand is.

Maar mag dat: een ziekmelding weigeren?

Nee, een werkgever moet in beginsel de ziekmelding van zijn werknemer accepteren. Het is niet de werkgever die beoordeelt of de werknemer ziek is, dat is aan de Arbo-arts.

Alleen als er sprake is van een zwaarwichtige reden, mag de werkgever de ziekmelding weigeren. Een kantonrechter gaat daar niet snel van uit!

Wanneer is er sprake van een zwaarwichtige reden?

Als de werkgever concrete informatie heeft dat de ziekmelding vals is. Omdat hij bijvoorbeeld weet dat zijn werknemer naar een bruiloft is. Of -heel toevallig- aan het verhuizen is.

Relevante informatie bij de ziekmelding

De werkgever mag bij de ziekmelding informeren, bijvoorbeeld over hoe lang de werknemer verwacht ziek te blijven, of waar de werknemer tijdens zijn ziekte verblijft. Er mogen ook afspraken gemaakt worden over de overdracht van bepaalde taken.

De werkgever mag zelfs vragen naar de aard van de ziekte, maar een werknemer is nooit verplicht daarop een antwoord te geven. Als een werknemer kiest om daar geen antwoord op te geven, is dat geen reden om de ziekmelding te weigeren.

Let op!

Als een werknemer de aard van zijn ziekte (al dan niet uit zich zelf) wil delen met de werkgever, mag de werkgever daar geen aantekeningen in het personeelsdossier maken.

Tip:

Lees ook mijn e-boek gratis te downloaden over het personeelsdossier, met meer handige tips over wat er wel en wat er niet in het personeelsdossier mag staan.

De werknemer moet wel de (andere) relevante informatie verstrekken.

Alleen maar een berichtje (via WhatsApp of mail): “Ha baas, ik ben ziek, en ik kom niet werken”, is, zoals je kunt begrijpen, niet voldoende.

Het liefst gebeurt de ziekmelding telefonisch. Zijn daar goede en duidelijke afspraken over gemaakt, bijvoorbeeld in het bedrijfsprotocol of in een arbeidsovereenkomst? Een werknemer moet zich wel houden aan die regels.

Als een werknemer weigert relevante informatie te verstrekken, mag dat -onder omstandigheden- een reden zijn om de ziekmelding niet te accepteren. Dat valt dan ook onder de zwaarwichtige reden.

Werknemer

Wat als je werkgever je ziekmelding niet wil accepteren?

Stuur dan een mail aan je werkgever, en herhaal dat je ziek bent, en dat je graag een afspraak wilt bij de Arbo-arts. Weigert je werkgever dan nog de ziekmelding te accepteren, dan is het tijd om een advocaat gespecialiseerd op het arbeidsrecht in te schakelen.

Werkgever

Wat als je werknemer zich ziek heeft gemeld, en je weet hij niet ziek is?

Bespreek met je werknemer de mogelijkheid van het opnemen van een verlofdag. Of wijs hem op de aanspraak op bijzondere verlof, zoals calamiteiten-verlof. Deze mogelijkheid is er niet alleen bij onverwachte vervelende gebeurtenissen, maar ook bij onverwachte leuke gebeurtenissen.

Is er sprake van een arbeidsconflict, en meldt een werknemer zich daarom ziek?

Hier botsen twee principes:

  1. In principe is een arbeidsconflict geen reden voor een ziekmelding.
  2. In principe mag een ziekmelding niet geweigerd worden.

Waar een werkgever goed aan doet, is afhankelijk van de omstandigheden.

Mijn algemene advies bij een ziekmelding aan een werkgever

Accepteer altijd de ziekmelding van je werknemer, en schakel zo snel mogelijk de arbo-arts in. Deze kan beoordelen of je werknemer ziek is, en adviseren over de mogelijkheden om de werknemer weer zo snel mogelijk aan de slag te krijgen. Zoals een afkoelperiode of een voorstel om het conflict op te lossen via medation.

Stopzetten van het salaris?

is bij een ziekmelding wegens een arbeidsconflict -meestal- geen goed idee.

Ziekte veroorzaakt door opzet van de werknemer

Als de ziekte wordt veroorzaakt door opzet van de werknemer, dan hoeft een werkgever geen salaris door te betalen. Denk aan alcohol- of drugsmisbruik, of het beoefenen van een gevaarlijke sport. In de praktijk blijkt dat dit moeilijk te bewijzen is. Ziekte komt in principe altijd voor rekening van de werkgever.

Cosmetische ingreep

Het kan anders worden, als een werknemer zich ziek meldt vanwege een cosmetische ingreep. In dat geval is er sprake van afwezigheid wegens een persoonlijke reden, en dat hoeft weer niet voor rekening van de werkgever te komen.

Als er na de ingreep -onverwachte – complicaties optreden, dan kan het verzuim wel weer voor rekening van de werkgever komen.

Checklist – voor zowel werkgever en werknemer – bij een ziekmelding

Ik schrijf dit vanuit de werkgever, maar voor jou als werknemer is deze checklist handig. Je kunt hem zo doortrekken naar je eigen situatie.

Als werkgever mag je een aantal vragen stellen, als je maar geen druk legt op de werknemer. En twijfels over de ziekmelding horen daar ook niet bij. Stel vragen als:

  • waar en hoe de zieke werknemer te bereiken is;
  • hoe lang hij denkt ziek te blijven;
  • afspraken over de (overdracht van de) werkzaamheden;
  • valt de werknemer onder het vangnet van de Ziektewet?
  • is er sprake van een arbeidsongeval?
  • is er sprake van een verkeersongeval?

Je mag wel uit interesse vragen wat er aan de hand is, om je betrokkenheid te tonen en om de situatie voor je bedrijfsvoering in te schatten:

– Wil je me vertellen wat er aan de hand is?

Je werknemer hoeft daar geen antwoord op te geven. Wil een werknemer dat niet delen, dring dan niet aan. Vertelt hij wel wat er aan de hand is, dan mag je dat niet noteren in het personeelsdossier. Ik schreef daar een blog over.

– Hoe gaat het?

Door oprechte belangstelling te tonen, laat je merken dat je betrokken bent.

– Heb je een idee hoe lang je afwezig bent?

Vaak kan een werknemer wel een inschatting maken, zodat jij weet of je met een paar dagen of misschien wel met een paar weken of maanden te maken hebt.

– Moeten of kunnen er taken worden overgedragen?

Neem met je werknemer zijn agenda door en zijn takenpakket. Kijk wat hij zelf nog kan doen, en kijk wat een collega kan doen, of jij zelf.

– Kan ik je helpen om weer aan de slag te gaan?

Denk aan de situatie dat een werknemer zijn been heeft gebroken. Misschien kan hij na een aantal dagen wel weer werken, maar heeft hij vervoer nodig. Of kan hij vanuit huis werken.

– En de verdere afspraken

Maak concrete (vervolg) afspraken. Zoals wie en wanneer weer belt.

Als je maar geen druk op de werknemer legt, en de ziekmelding (sowieso) accepteert, behalve in hele duidelijke gevallen

Het is, nogmaals, de arbo-arts die beoordeelt of je werknemer ziek is, en niet jij.

Heb je te maken met een werkgever die jouw ziekmelding niet wil accepteren? Of twijfel jij aan de ziekmelding van je werknemer?

Handel snel, aarzel niet, en bel mij. Ik maak snel een inschatting voor je, en adviseer je hoe je het beste kunt handelen.

Foto: Kunst en Kadootjes
Lees ook mijn pagina over de social enterprise “The Elephant Parade”, een sympathiek initiatief om aandacht te vragen voor de Aziatische Olifant die met uitsterven wordt bedreigd.
Kunsthandel annex Lijstenmakerij in Gorinchem heeft een grote collectie van met de hand beschilderde olifantjes. *
* geen affiliate!

Disclaimer:
De informatie in mijn blogs / op mijn website is algemeen en bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De informatie is niet toegespitst op specifieke situaties. De informatie mag ook niet gezien of gebruikt worden als juridisch advies voor een specifieke situatie.
Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door mij is samengesteld, kan het zo zijn dat de informatie niet compleet is, en op moment van latere raadpleging niet meer actueel is, of niet juist en/of niet accuraat is. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in jouw specifieke situatie.
Neem altijd contact met mij op (of met een -arbeidsrecht- jurist)  voordat je handelt of beslist. Ik sluit elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie in mijn blogs / op mijn website uit.

© 2022 Myriam Supičić | All Right Reserved

logo-footer

Volg mij op: