Het opzegverbod tijdens ziekte: tijdens de eerste twee jaar van de ziekte van je werknemer mag je hem niet ontslaan. Hij geniet ontslagbescherming. Die ontslagbescherming heeft als doel dat een zieke werknemer zonder stress of druk door de werkgever aan zijn herstel kan werken.

Dus als jij een ontslagaanvraag indient bij het UWV, en je werknemer is al daarvoor ziek, dan mag je geen gebruik maken van de toestemming van het UWV (als het UWV al toestemming geeft). Bij de kantonrechter werkt dat ook zo: in beginsel zal de kantonrechter de arbeidsovereenkomst niet ontbinden tijdens de eerste twee jaar van de ziekte.

Als jij je niet hebt gehouden aan je je re-integratieverplichtingen dan kan het opzegverbod tijdens ziekte zelfs worden verlengd. Ik schreef hier ook al over in mijn blog over de loonsanctie. De door het UWV op te leggen loonsanctie kan maximaal 1 jaar duren. Zo lang duurt dan ook de ontslagbescherming.

Ook heb je als werkgever re-integratieverplichtingen. Kort gezegd houdt het in dat je er in de tijd dat je werknemer ziek is er alles aan moet doen om je werknemer weer aan het werk te krijgen. Ik schreef een blog met een schematisch overzicht, waarin precies van dag 1 tot week 104 (2 jaar) beschreven staat wat er van jou als werkgever verwacht wordt.

Er gelden nog meer opzegverboden, dan alleen het opzegverbod tijdens ziekte

Die zal ik hier nu niet behandelen. Een overzicht van de andere opzegverboden vind je hier. Of je kunt in de wet kijken: artikel 7:670 BW.

Uitzonderingen op het opzegverbod tijdens ziekte

 • Je zieke werknemer gaat akkoord met het ontslag: bijvoorbeeld door middel van een vaststellingsovereenkomst. Ik schreef hierover al een blog, waarin ik heb uitgelegd dat een ontslag van een zieke werknemer met wederzijds goedvinden risico’s met zich mee brengt, met name voor je zieke werknemer;
 • Je werknemer zit nog in zijn proeftijd;
 • Je ontslaat je werknemer op staande voet;
 • Wegens volledige bedrijfsbeëindiging (behalve als je werknemer  zwangerschaps- of bevallingsverlof heeft). Denk aan een faillissement. Let op, deze uitzondering geldt niet als je een onderdeel van je onderneming sluit, of een reorganisatie doorvoert. Het gaat echt om een volledige bedrijfssluiting;
 • Je werknemer de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt;
 • De kantonrechter kan de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer ontbinden. Als het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst maar geen verband houdt met de ziekte. De kantonrechter zal dit kritisch toetsen.
 • Als je werknemer ziek wordt nadat het UWV of de kantonrechter je ontslagaanvraag heeft ontvangen, dan geldt het opzegverbod tijdens ziekte ook niet. Ik schreef al in een eerdere blog over over het risico dat je neemt, als je je werknemer voordat je de aanvraag hebt ingediend bij het UWV vertelt over je voornemen een ontslagaanvraag te doen. Het is zaak om goed na te denken over de timing!
 • Ook geldt het opzegverbod niet als je werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie, zonder geldige reden. Dan kun (en moet) je overgaan tot een ontslagprocedure. Voordat je hiertoe overgaat, moet je je werknemer wel hebben gewaarschuwd en maatregelen hebben getroffen, zoals het loon inhouden. Als je dat niet hebt gedaan, dan kan het UWV jou zelfs verwijten dat je niet voldoende streng bent geweest, en jouw loondoorbetalingsverplichting verlengen. Ik schreef hier al een blog over.

Dan zijn er nog wat specifieke uitzonderingen

Als je werknemer ten minste 6 maanden werkt op een arbeidsplaats die vervalt om bedrijfseconomische redenen

 • En je werknemer is zwanger;
 • Je werknemer is in militaire dienst;
 • Je werknemer is (kandidaat) lid van de OR of OR commissie;

Opzegverbod tijdens ziekte verloopt na 2 jaar

Ook geldt, zoals ik hierboven al aangaf, de ontslagbescherming niet als je werknemer langer dan 2 jaar ziek is, en je hebt geen loonsanctie opgelegd gekregen;

CAO

Eigenlijk geldt dit vaak: in de CAO kunnen afwijkende afspraken gelden. Lees daarom altijd de CAO als deze van toepassing is.

Tot slot:

Wil jij overgaan tot het ontslag van een zieke werknemer? Bedenk dan dat dat de eerste twee jaar van zijn ziekte lastig kan zijn, omdat je werknemer wordt beschermd. Er bestaan wel enkele uitzonderingen, zoals je in dit blog hebt kunnen lezen.

Denk jij dat jouw situatie onder een van deze uitzonderingen valt? Maar wil je dat eerst checken voordat je tot het ontslag over gaat?

Bel of mail me. Ik denk graag met je mee.

Foto: Kunst en Kadootjes, Kunsthandel annex Lijstenmakerij in Gorinchem,
en lees ook eens mijn pagina over de “Social Enterprise” The Elephant Parade, een sympathiek initiatief om aandacht te vragen voor de Aziatische olifant, die met uitsterven wordt bedreigd.

© 2022 Myriam Supičić | All Right Reserved

logo-footer

Volg mij op: